Home > Over ons > Wie is wie?

Wie is wie?

Tony Vandersteen

Tony Van Der Steen is de Nederlandstalige Ombudsman voor de Pensioenen.

De heer Van Der Steen is Ombudsman Pensioenen sinds 1 mei 2007

Jean Marie Hannesse

Jean Marie Hannesse is de Franstalige Ombudsman voor de Pensioenen.

De heer Hannesse is Ombudsman Pensioenen sinds 1 juni 1999

Het College van de Ombudsmannen voor de Pensioenen bestaat uit twee leden, een Franstalige en een Nederlandstalige Ombudsman.

De Ombudsmannen voor de Pensioenen worden benoemd door de Koning en zijn volledig onafhankelijk van om het even welke overheid.

Om benoemd te kunnen worden, moeten de ombudsmannen bewijzen dat zij minstens vijf jaar ervaring hebben in de pensioenwetten en de sociale zekerheid in het algemeen.

De beide ombudsmannen voor de Pensioenen, Tony Van Der Steen en Jean Marie Hannesse, samen het College van de ombudsmannen voor de Pensioenen, zien hun mandaat van ombudsman vernieuwd. Het mandaat loopt vanaf 1 mei 2013 voor een periode van 6 jaar. De koninklijke besluiten van 14 april 2013 houdende benoeming van een lid van de Ombudsdienst Pensioenen zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2013 (p. 23812).

Het College wordt bijgestaan door een team van medewerkers die specialisten zijn in de een of meerdere pensioenstelsels. Ook zij kennen de overige sociale zekerheidsregelingen en alles wat daarmee samenhangt, zeer goed. De Ombudsdienst Pensioenen beschikt op die manier over een schat aan theoretische en praktische kennis van alle pensioenregelingen, de Europese Verordeningen en andere internationale akkoorden.

Het team van medewerkers bestaat uit Henk Barremaecker, Aagje Verbogen, Claude Kalbusch, Patrick Uyttersprot, Alain Sterckx en Patrick Raes.