Home > Nieuws > Nieuws

Nieuws

Ombudsman Pensioenen werft een pensioenexpert (M/V/X) aan

Wie is de Ombudsman Pensioenen?

Als een (toekomstig) gepensioneerde verstrikt is geraakt in zijn pensioendossier en hij er met de pensioendienst(en) niet uitgeraakt dan helpt de Ombudsman Pensioenen hem met plezier op de juiste weg.

De Ombudsman Pensioenen wordt bijgestaan door bevlogen pensioenexperten.

Word jij er ook één van? Wat de Ombudsman allemaal doet vindt je op: www.ombudsmanpensioenen.be.

Je taken als pensioenexpert:

Je behandelt klachten over de berekening en de betaling van eerste pijler pensioenen (hoofdzakelijk over werknemers- en zelfstandigenpensioenen, in secundaire orde over ambtenarenpensioenen), over de Inkomensgarantie voor Ouderen en over de werking van de pensioendiensten (dienstverlening van de pensioendiensten). Hiervoor is een grondige kennis van de toepassing van pensioenwetgeving (hoofdzakelijk werknemerspensioenen en zelfstandigenpensioenen) en over de Inkomensgarantie voor Ouderen vereist. Heb je deze kennis nog niet dan wordt verwacht dat vanaf het begin van de terbeschikkingstelling deze snel wordt verworven via interne begeleiding en opleidingen.

Indien nodig bemiddel je bij de pensioendiensten en breng je de klager op de hoogte van het geboekte resultaat. Wanneer de pensioendiensten hun werk correct en juist gedaan hebben tracht je het vertrouwen van de gepensioneerde in de pensioendiensten te herstellen.

Ontdek je verbeterpunten in de werkwijzen van de pensioendiensten dan kaart je deze aan.

Wanneer de wetgeving een discriminatie of disfunctie bevat rapporteer je hierover.

Wie de Ombudsdienst Pensioenen telefonisch contacteert sta je op een warme en vriendelijke manier te woord.

Je schrijft mee aan het Jaarverslag dat overhandigd wordt aan de Minister van Pensioenen en het parlement. Hierin worden de meest markante klachten besproken en worden aanbevelingen gedaan om wetgeving aan te passen wanneer een discriminatie of disfunctie wordt vastgesteld.

Vermits de Ombudsdienst Pensioenen een autonome dienst is zijn er nog tal van uitdagingen. Elke medewerker wordt in overleg met de Ombudsman ingezet voor bijkomende taken. Heb je bijvoorbeeld een vlotte pen dan ben je de geschikte persoon om de website en andere digitale media up-to-date te houden. Heb je een groot organisatietalent dan krijg je opportuniteit om de dienstagenda te beheren en meetings te begeleiden evenals een promotiecampagne te leiden. Heb je eerder een neus voor cijfers, dan kan je onze aanbestedingen en boekhouding opvolgen. Heb je een juridische achtergrond dat mag je uitpluizen of de complexe pensioenwetgeving op een voor de gepensioneerde zo gunstige manier kan geïnterpreteerd worden.

Je profiel:

Je bent een vast benoemd federaal ambtenaar van niveau A of B.

Een basiskennis van Frans is een pluspunt.

Je bent positief ingesteld, sociaal en oplossingsgericht en een echte teamplayer.

Ons aanbod:

Een maatschappelijk zinvol werk dat reële resultaten oplevert.

Een toffe werkomgeving in een klein solidair en gemotiveerd team.

Onze bedrijfscultuur is dynamisch, creatief (out-of-the-box denken) en motiverend waardoor je een grote autonomie krijgt in het uitvoeren van jouw taken.

Een maandelijkse premie van 218,86 euro bruto (niveau A) 103,13 euro bruto (niveau B) bovenop jouw loon als federale ambtenaar.

Weet dat bijna alle taken via telewerk kunnen uitgevoerd worden. Je krijgt de mogelijkheid tot 3 dagen per week aan telewerk te doen. Voor het telewerk krijg je tot 50 euro per maand extra. Een scherm, laptop, headset, groot pc-scherm voor thuis en een gsm-abonnement worden je ter beschikking gesteld.

Je krijgt de mogelijkheid om te groeien, te leren en je talenten te ontwikkelen. Wij bieden je de mogelijkheid tot permanente vorming.

Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen: bedrijfsrestaurant, gratis fitness op het werk, tussenkomst in hospitalisatieverzekering, mogelijkheid in te tekenen op een verzekering tot dekking van tandzorgen en medische kosten, een sport-, cultuur- en schoolpremie, kinderopvangpremie, kortingen via benefits@work.

Startdatum: zo snel mogelijk.

Deelnemingsvoorwaarden:

Enkel vast benoemde ambtenaren van het federaal openbaar ambt kunnen zich kandidaat stellen. Je dient benoemd te zijn in niveau B of niveau A (maximaal weddenschaal A3 of NA3). Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 20 oktober 2023 via mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be.

Je vermeldt in de titel: pensioenexpert. Bij de kandidatuur voeg je een curriculum vitae en een motivatiebrief.

Selectieprocedure:

Wij maken een eerste selectie op basis van de ingestuurde kandidaturen. Het is dus belangrijk om je kandidatuur te motiveren en je curriculum mee te sturen.

Wordt jouw kandidatuur weerhouden dan word je uitgenodigd door de Ombudsman voor een gesprek van ongeveer één uur. Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van vragen en situaties die rechtstreeks verband houden met de functie nagegaan of je profiel voldoende aansluit bij deze functie. Het is mogelijk dat je ook nog een tweede gesprek hebt .

Je wordt ingelicht over het resultaat van de selectie. De Ombudsman stelt de kandidaat die het voor de functie meest geschikte profiel heeft voor aan de Minister van Pensioenen.


De ombudsmannen komen naar je toe!

De ombudsmannen maken een ronde door België om uit te leggen hoe ze je kunnen helpen.

Ombudsman.be, het Belgische netwerk van ombudsmannen organiseert een OmbudsTour van 9 tot 20 oktober onder het motto "Er is altijd een ombudsman om je te helpen".

Ontdek waar we overal halt houden. Ombudsman.be bestaat zowel uit ombudsdiensten die actief zijn op het institutionele niveau en bemiddelen tussen de burger en de overheid als uit sectorale ombudsdiensten die bemiddelen tussen consumenten en ondernemingen.

"De ombudsman is een bemiddelaar die tussenbeide komt wanneer een persoon een probleem heeft met een overheidsdienst of een bedrijf en er niet in slaagt om dit met de betrokken dienst op te lossen. De ombudsman tracht een oplossing te vinden, biedt antwoorden en doet, indien nodig, aanbevelingen om de dienstverlening te verbeteren" aldus Marc Bertrand, voorzitter van Ombudsman.be.

Wie met een probleem zit, vindt op www.ombudsman.be makkelijk de contactgegevens van de juiste ombudsman. De voorzitter van het netwerk verklaart dat "ombudsmannen voldoen aan de criteria van onpartijdigheid en onafhankelijkheid en dat hun tussenkomst volledig gratis is.".

De ombudsdiensten waaronder ook de Ombudsman Pensioenen en/of een pensioenspecialist van de Ombudsdienst Pensioenen zullen in deze steden aanwezig zijn:

  • Maandag 9 oktober in Gent - Stadshal, van 13u tot 16u
  • Dinsdag 10 oktober in Antwerpen - Grote Markt, van 12u30 tot 16u
  • Woensdag 11 oktober in Brugge - Markt, van 9u tot 12u30
  • Donderdag 12 oktober in Leuven - Grote Markt, van 9u30 tot 13u
  • Vrijdag 13 oktober in Sint-Truiden - Heilig-Hartplein, van 10u tot 13u
  • Zaterdag 14 oktober in Brussel - Muntplein, van 10u tot 16u30

lg2223

Nieuwsbrief 3 Leergang Pensioenrecht 2022-2023

Het woordje van de Ombudsman gaat deze keer over een klachtendossier met betrekking tot de loopbaanvoorwaarde van het vervroegd pensioen als werknemer en in het bijzonder over het in aanmerking nemen aantal dagen van ingangsjaar gelegen voor de ingangsdatum van het pensioen.


Op 24 en 25 mei 2023 vond in Den Haag op uitnodiging van de Nederlandse Nationale Ombudsman, Renier van Zutphen, een bijeenkomst plaats van de Nederlandse Nationale ombudsman met de Belgisch federale ombudsman, de Vlaamse ombudsman, de Waalse Ombudsman, de Belgische Ombudsman Pensioenen, de Brusselse Ombudsvrouw en de Ombudsvrouw van de Duitstalige gemeenschap plaats (ombudsdiensten uit de Benelux die bevoegd zijn voor klachten over overheidsdiensten).

2023Benel

Tijdens deze bijeenkomst werd aan benchmarking gedaan. Onderwerpen als het billijkheidsprincipe, de digitalisering van de overheidsdiensten en problemen bekijken vanuit het burgerperspectief kwamen aan bod.

Een item dat eveneens uitvoering aan bod kwam was het recht op vergissing. Zo heeft de Ombudsman Pensioenen toelichting gegeven bij zijn pleidooi om voor gepensioneerden die ter goede trouw zijn, weliswaar beperkt in tijd, de mogelijkheid te voorzien vergissingen te kunnen (laten) corrigeren. Meer informatie hierover vindt u in het Jaarverslag 2022 op pagina 104-105:
https://www.mediateurpensions.be/docs/reports/2022/9.hfdst8.pdf


Heeft u de Ombudsdienst Pensioenen op 21, 22, 23 of 24 april in de voormiddag gecontacteerd en nog geen ontvangstmelding ontvangen, stuur dan uw klacht opnieuw door via klacht@ombudsmanpensioenen.be. Door een probleem zijn immers een aantal verstuurde e-mails niet in onze mailbox ontvangen. Wij verontschuldigen ons hiervoor. Bij ontvangst van uw klacht gaan we zo spoedig mogelijk met uw klacht aan de slag.


Lees het bericht met betrekking tot het jaarverslag 2022 van de Ombudsdienst Pensioenen op de VRT-nieuwssite of bekijk de
VRT-nieuwsuitzending


Het Jaarverslag 2022, dat vorige week overhandigd werd aan de Minister van Pensioenen, werd vandaag voorgesteld aan de pers.

jv22minister


Het nieuwe jaarverslag werkingsjaar 2022 is er. Downloaden geheel of per hoofdstuk kan je hier.

jpg2022


Voor een juiste berekening van uw vroegst mogelijke pensioendatum: kijk uw loopbaangegeven op mypension.be dan zeker na vanaf uw 57ste

In het VRT Radio 2 programma De Inspecteur kwam op 16 maart 2023 de klacht aan bod van een dame die één jaar vroeger met pensioen kon gaan dan vermeld op mypension.

Op mypension zijn de loopbaangegevens te vinden die meetellen voor de pensioenberekening. Op basis van deze loopbaangegevens wordt de vroegst mogelijke pensioendatum vastgesteld en een raming (schatting) van het pensioenbedrag gemaakt. De toekomstig gepensioneerde zelf weet het beste hoe zijn loopbaan eruit zag. De Ombudsman Pensioenen raadt daarom elke toekomstig gepensioneerde aan een aantal jaren voor het bereiken van de vermoedelijk vroegst mogelijke pensioendatum (vanaf de leeftijd van 57 jaar) op mypension zijn loopbaan na te kijken op onvolledigheden. Bijvoorbeeld nakijken of alle dagen van tewerkstelling, de legerdienst,.. wel vermeld staan op mypension. Indien er loopbaangegevens ontbreken of niet correct zijn, roept Ombudsman Pensioenen de toekomstig gepensioneerden op dit mee te delen aan de pensioendienst zodat er een verder onderzoek kan gevoerd worden.

Ook al zijn de loopbaangegevens op mypension meestal zeer volledig, toch is het nakijken van deze loopbaangegevens belangrijk daar de pensioendiensten soms niet over alle nodige gegevens beschikken. Zo telt de onderbreking van de loopbaan voor de zorg voor een kind van jonger dan 6 jaar voor maximum 3 jaar mee om na te gaan of u voldoende jaren heeft om vervroegd met pensioen te gaan. Doch zonder dat een toekomstig gepensioneerde deze informatie aan de pensioendienst meedeelt is de pensioendienst hiervan niet op de hoogte. Er kan hiermee dan ook geen rekening gehouden worden voor het vaststellen van de vroegst mogelijke pensioendatum. Dat het meedelen van een onderbreking van de loopbaan voor de zorg van een kind van jonger dan 6 jaar van belang kan zijn blijkt uit de klacht die in het radioprogramma aan bod kwam. Nadat de Ombudsman Pensioenen de toekomstig gepensioneerde erop gewezen had deze informatie aan de pensioendienst mee te delen werd de vroegst mogelijke pensioendatum in het pensioendossier vervroegd.

links naar website van radio 2:

Luister naar het intervieuw

Lees het artikel


lg2223

Nieuwsbrief 2 Leergang Pensioenrecht 2022-2023

Het woordje van de Ombudsman gaat over een klachtendossier met betrekking tot se weigering van toekenning van een diplomabonificatie.

 


lg2223

Nieuwsbrief 1 Leergang Pensioenrecht 2022-2023

De nieuwsbrieven leergang pensioenrecht werden in een nieuw jasje gestoken.

Het woordje van de Ombudsman gaat deze keer over een klachtendossier met betrekking tot het hernemen van een wegens hertrouw" geschorst" overlevingspensioen.

Wil u meer hierover weten, lees dan hier wat er dient verstaan te worden onder "schorsing van een overlevingspensioen".


De Ombudsdienst Pensioenen gaat over tot de aanwerving van een Polyvalent medewerker (FR /NL).

Deze vacature verschijnt binnenkort in het Belgisch staatsblad en via Selor. Alle aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure en wat wij je aanbieden kan je daar nalezen.

Informatie over deze functie kan je vragen via het algemeen nummer 02/274.19.80.

Als front-office medewerker ben je het visitekaartje van de Ombudsdienst Pensioenen. Je staat open voor de burger en je zorgt ervoor dat hij zich welkom voelt (telefonisch of eventueel op afspraak), je helpt hem met de glimlach en verzekert hem ervan dat zijn verzoek ernstig genomen wordt.

Schriftelijke verzoeken oriënteer je naar de pensioenexpert of stuur je door naar de bevoegde externe dienst. Als secretariaatsmedewerker biedt je aan het College en je collega’s alle nodige steun zodat het team vlot kan werken.

Je beheert de agenda, bereidt meetings voor, je legt contacten met externe en interne diensten.

Als communicatiemedewerker bereidt je externe communicaties voor. Je zorgt voor de website en andere digitale media. Je werkt nauw samen met het College en je collega’s bij de realisatie van het jaarverslag. Als kennisbeheerder zorg je op termijn voor het opvolgen van de pensioenactualiteit en het kennismanagement.

Enkel vast benoemde ambtenaren van het federaal openbaar ambt kunnen zich kandidaat stellen. Je dient benoemd te zijn in niveau B (met weddenschaal die overeenstemt met de weddenschalen B1 of B2) of niveau C.


Aanbeveling van het Benelux parlement

In navolging op onze ontmoeting heeft de Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport van het Beneluxparlement een aanbeveling met betrekking tot grensoverschrijdende pensioenen uitgevaardigd.

Deze vindt u hier.


lg2122

Nieuwsbrief 4 Leergang Pensioenrecht 2021-2022

Bemiddeling van de Ombudsman in een terugvorderingsdossier. Het niet grondig onderzoeken van de burgerlijke staat met betrekking tot een eerdere echtscheiding betreft een administratieve fout.

Wil u meer hierover weten, lees dan de bespreking op pagina 11 van de nieuwsbrief


lg2122

Nieuwsbrief 3 Leergang Pensioenrecht 2021-2022

Werken naast pensioen. De Ombudsman stelt dat er geen rekening mag gehouden worden met achterstallig loon afkomstig van een tewerkstelling vóór de ingangsdatum van het pensioen.

Wil u meer hierover weten, lees dan de bespreking op pagina 22 van de nieuwsbrief


De Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport van het Beneluxparlement van 22 april 2022 heeft haar vergadering gewijd aan de grensoverschrijdende pensioenen.

benel21

De Belgische Ombudsmannen Pensioenen Tony Van der Steen en Jean-Marie Hannesse werden uitgenodigd en gaven aan de hand van concrete gevallen uitleg over de problemen die hen recentelijk werden voorgelegd.

De samenvatting van hun bespreking vindt u hier.

In navolging op deze ontmoeting heeft de Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport van het Beneluxparlement op 20 mei 2022 een voorstel van aanbeveling met betrekking tot grensoverschrijdende pensioenen opgesteld en besproken.


Het nieuwe jaarverslag werkingsjaar 2021 is er. Downloaden geheel of per hoofdstuk kan je hier.

jpg2021


lg2122

Nieuwsbrief 2 Leergang Pensioenrecht 2021-2022

De Ombudsman pleit ervoor dat zowel de fiscale als de sociale inhoudingen automatisch en sneller aangepast worden voor alle pensioenen na een overlijden van de echtgenoot. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het “only once principle” verwoord in de wet van 5 mei 2014. Volgens dit principe moet zo veel mogelijk hergebruik worden gemaakt van gegevens die reeds beschikbaar zijn in de authentieke bron.

Wil u meer hierover weten, lees dan de bespreking op pagina 22 van de nieuwsbrief


lg2122

Nieuwsbrief 1 Leergang Pensioenrecht 2021-2022

Wanneer een gepensioneerde onterecht een pensioenbedrag ontvangen heeft vraagt de pensioendienst soms aan de gepensioneerde een hoger bedrag terug te storten (bruto pensioenbedrag) dan hij ontvangen heeft (netto pensioenbedrag).

De op het pensioen ingehouden bedrijfsvoorheffing die de gepensioneerde niet ontvangen heeft moet hij vaak ook aan de pensioendienst terugbetalen. De Ombudsman Pensioenen wijst gepensioneerden erop dat de gepensioneerden in bepaalde gevallen kunnen vragen enkel het netto pensioenbedrag, dat ze effectief ontvangen hebben, te moeten terugbetalen.

Wil u weten wanneer enkel het netto bedrag moet terugbetaald worden, lees dan de toelichting


Alle nieuws
Top