Home > Klachten > Welke klachten niet > Algemeen pensioenbeleid

Klachten over het algemeen pensioenbeleid

Uw klachten over het algemeen pensioenbeleid kunt u richten aan

  • De Minister van Pensioenen
  • De Commissie voor Verzoekschriften bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • De Senaat

De Minister van Pensioenen

Daniel Bacquelaine Beleidscel en Secretariaat van de minister van Pensioenen
Egmont 1 - Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
Vast : 02 501 38 55 of ....56
Fax : 02 501 86 33
E-mail: info@bacquelaine.fed.be

De Commissie voor Verzoekschriften bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers

U kunt een verzoekschrift indienen bij de Commissie voor Verzoekschriften bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het verzoekschrift dient aan een aantal vormvereisten te voldoen.

Zo moet u dit verzoekschrift per brief richten aan de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Natieplein 2, 1008 Brussel.

U vermeldt uw naam en adres en u geeft een overzicht van de verschillende stappen die u reeds ondernomen heeft om het probleem dat u in het verzoekschrift aan haalt, op te lossen.

Vergeet ook uw brief niet te ondertekenen.

De Senaat

De Senaat stelt op zijn website een formulier ter beschikking waarmee u uw klacht, vragen,opmerkingen, enz. kunt richten aan de senatoren via e-mail. Terug