Home > Klachten > Hoe indienen

Hoe dient u een klacht in ?

In principe dient u zelf uw klacht in.

U kunt uw klacht indienen per post, e-mail, telefonisch of mondeling op het kantoor van de Ombudsman of op zijn zitdag te Gent.

Indien u echter om een of andere reden niet zelf contact kunt opnemen met de Ombudsman, mag iemand anders dat in uw plaats doen. In dat geval bezorgt u hem een volmacht waarmee u te kennen geeft dat uw gevolmachtigde alle gewenste informatie mag ontvangen.

U kunt uw klacht opsturen met de post naar

Ombudsdienst Pensioenen
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 5
1000 Brussel

Maak het u gemakkelijk en gebruik ons klachtenformulier post.

U kunt ons uw klacht ook gerust via e-mail toesturen. Weet je niet goed hoe je klacht te formuleren, dan kan het klachtenformulier in Word of in PDF een leidraad zijn.
Nadat je het formulier hebt ingevuld en/of ingescand, stuur je het per e-mail :naar klacht@ombudsmanpensioenen.be

Tussen 9 en 12 uur kunt u langskomen (én zijn wij ook telefonisch bereikbaar) in ons kantoor in Brussel. Om u zo goed mogelijk te helpen, vragen wij om vooraf een telefonische afspraak te maken op het telefoonnummer 02 274 19 80. Als u vooraf een afspraak maakt bent u ook welkom op een ander tijdstip.

U kunt ook langskomen op onze zitdag te Gent. Maak eerst een afspraak op het telefoonnummer 09 266 55 00 of e-mail ombudsvrouw@stad.gent.

U kunt een klacht echter ook telefonisch indienen via ons algemeen nummer +32 2 274 19 80 (bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur). Uit bezorgdheid voor het respect van uw persoonlijke levenssfeer, vragen wij steeds telefonisch het bewijs van uw identiteit. Wij werken immers met vertrouwelijke gegevens die alleen u aangaan.

Ligging

WTCIII

Ombudsdienst Pensioenen
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 5
B- 1000 Brussel

Onthaal bezoekers

U biedt zich aan bij de onthaalbalie van WTC III. De medewerker van de onthaalbalie zal ons telefonisch contacteren en wij zullen u vervolgens komen afhalen.

Dichtst bijgelegen treinstation

Brussel Noord (5 minuten te voet): neem de hoofduitgang en volg de Simon Bolivarlaan, linkse kant, steek het kruispunt met de Koning Albert II – laan over.

Dichtst bijgelegen metrostation

Noordstation (metroplan: lijn premetro): neem de hoofduitgang van het station en volg de Simon Bolivarlaan, linkse kant, steek het kruispunt met de Koning Albert II – laan over.

Parkeermogelijkheden

Er is mogelijkheid tot parkeren n de parkeergarage van het WTC III juist naast de hoofdingang. Indien u dit van plan bent, gelieve dit uitdrukkelijk te vermelden tijdens het telefoongesprek waarmaa u een afspraak vraagt !

Top

Ombudsvrouw van de Stad Gent en OCMW

Elke laatste vrijdag van de maand tussen 14 en 17 uur (behalve in december) kunt u langskomen in het kantoor van de Ombudsvrouw van de Stad Gent en OCMW, Mammelokker (aan het Belfort), Botermarkt 17 te 9000 Gent. Maak eerst een afspraak (zie hoger)

Mammelokker

Mammelokker (aan het Belfort)
Botermarkt 17
9000 Gent
Dichtstbijgelegen bus- en tramhalte:
  • vanaf station Gent-Sint-Pieters:

Halte Korenmarkt op tramlijn 1
Halte Gent Vogelmarkt op tramlijn 2

  • vanaf station Gent-Dampoort:

Halte Korenmarkt op buslijn 3

  • Dichtst bijgelegen treinstations:

Gent-Sint-Pieters of Gent-Dampoort

Parkeermogelijkheden:

U kunt gebruik maken van de publieke parkings in het centrum van Gent die alle betalend zijn.

De dichtstbijzijnde parkings zijn Parking Vrijdagsmarkt op 5 minuten te voet van het Belfort, Parking Sint-Michiels op 6 minuten te voet van het Belfort en Parking Kouter op 7 minuten te voet van het Belfort.

De dichtstbijzijnde fietsenparkings zijn de fietsenparking Braunplein onder de stadshal en de fietsenparking Korenmarkt onder de Sint-Michielsbrug.

Top