Home > Klachten > Hoe indienen

Hoe dient u een klacht in ?

Tijdens de werkdagen zijn wij bereikbaar van 9 tot 12 uur. Om de Ombudsdienst Pensioenen te contacteren raden wij u aan om dit zoveel mogelijk digitaal te doen: ofwel door gebruik te maken van het klachtenformulier op onze website ofwel via het e-mailadres: klacht@ombudsmanpensioenen.be Via deze wegen zijn wij 24/24 u en 7/7 dagen bereikbaar. Uw verzoek wordt dan zo spoedig mogelijk behandeld.

Bezoekers ontvangen wij na voorafgaandelijke afspraak per telefoon of via e-mail.


In principe dient u zelf uw klacht in.

U kunt uw klacht indienen per post, fax, e-mail of mondeling op het kantoor van de Ombudsman of op zijn zitdag te Gent.

Indien u echter om een of andere reden niet zelf contact kunt opnemen met de Ombudsman, mag iemand anders dat in uw plaats doen. In dat geval bezorgt u hem een volmacht waarmee u te kennen geeft dat uw gevolmachtigde alle gewenste informatie mag ontvangen.

U kunt uw klacht opsturen met de post naar

Ombudsdienst Pensioenen
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 5
1000 Brussel

Maak het u gemakkelijk en gebruik ons klachtenformulier post.

U kunt ook mailen naar klacht@ombudsmanpensioenen.be. Maak het u gemakkelijk en gebruik ons klachtenformulier e-mail.

Tussen 9 en 12 uur kunt u langskomen in ons kantoor in Brussel. Om u zo goed mogelijk te helpen, vragen wij om vooraf een telefonische afspraak te maken op het telefoonnummer 02 274 19 80. Als u vooraf een afspraak maakt bent u ook welkom op een ander tijdstip. Houdt rekening met de sluitingsdagen van de Ombudsdienst.

U kunt ook langskomen op onze zitdag te Gent. Maak eerst een afspraak op het telefoonnummer 09 266 55 00, fax 09 266 55 19 of e-mail ombudsvrouw@stad.gent. Klik hier voor de lijst van de zitdagen in Gent.

U kunt een klacht echter niet telefonisch indienen. Uit bezorgdheid voor het respect van uw persoonlijke levenssfeer, vragen wij steeds een schriftelijke bewijs van uw identiteit. Wij werken immers met vertrouwelijke gegevens die alleen u aangaan.

Ligging

Ombudsdienst Pensioenen
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 5
B- 1000 Brussel

Onthaal bezoekers

U biedt zich aan bij de onthaalbalie van WTC III. De medewerker van de onthaalbalie zal ons telefonisch contacteren en wij zullen u vervolgens komen afhalen.

Dichtst bijgelegen treinstation

Brussel Noord (5 minuten te voet): neem de hoofduitgang en volg de Simon Bolivarlaan, linkse kant, steek het kruispunt met de Koning Albert II – laan over.

Dichtst bijgelegen metrostation

Noordstation (metroplan: lijn premetro): neem de hoofduitgang van het station en volg de Simon Bolivarlaan, linkse kant, steek het kruispunt met de Koning Albert II – laan over.

Parkeermogelijkheden

Er is mogelijkheid tot parkeren n de parkeergarage van het WTC III juist naast de hoofdingang. Indien u dit van plan bent, gelieve dit uitdrukkelijk te vermelden tijdens het telefoongesprek waarmaa u een afspraak vraagt !

Top

Ombudsvrouw van de Stad Gent en OCMW

Elke laatste vrijdag van de maand tussen 14 en 17 uur (behalve in december) kunt u langskomen in het kantoor van de Ombudsvrouw van de Stad Gent en OCMW, Mammelokker (aan het Belfort), Botermarkt 17 te 9000 Gent. Maak eerst een afspraak (zie hoger)

Mammelokker (aan het Belfort)
Botermarkt 17
9000 Gent
Dichtstbijgelegen bus- en tramhalte:
  • vanaf station Gent-Sint-Pieters:

Halte Korenmarkt op tramlijn 1
Halte Gent Vogelmarkt op tramlijn 2

  • vanaf station Gent-Dampoort:

Halte Korenmarkt op buslijn 3

  • Dichtst bijgelegen treinstations:

Gent-Sint-Pieters of Gent-Dampoort

Parkeermogelijkheden:

U kunt gebruik maken van de publieke parkings in het centrum van Gent die alle betalend zijn.

De dichtstbijzijnde parkings zijn Parking Vrijdagsmarkt op 5 minuten te voet van het Belfort, Parking Sint-Michiels op 6 minuten te voet van het Belfort en Parking Kouter op 7 minuten te voet van het Belfort.

De dichtstbijzijnde fietsenparkings zijn de fietsenparking Braunplein onder de stadshal en de fietsenparking Korenmarkt onder de Sint-Michielsbrug.

Zitdagen in 2019

De Ombudsman kan u elke laatste vrijdag van de maand ontvangen, behalve in december.

Top